Reserviläisurheiluliitto Ry.
Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI
Valikko
· RESUL Etusivulle
· Ajankohtaista
· SRA-kortista TÄRKEÄ!
· Tilattavia tuotteita

Mitä SRA on ?

· SRA Johtosääntö
· SRA-toimikunta ja yhteystiedot
· SRA säännöt ver.6.2
· UKK/FAQ
· SRA Kisojen Järjestämisohje
· SRA Tekninen liite

Piiritiedotteet:

· Piiritiedote 8.6.2003
· Piiritiedote 30.6.2004

SRA tapahtumat

· SRA-Kilpailu- ja kurssikalenteri

Ladattavat ja arkistoidut

· Tiedostot
· Arkisto SM-tulokset 1995-

SRA JOHTOSÄÄNTÖ

PIIRITIEDOTE 8.6.2003

MITEN RESERVILÄISPIIRIT VOIVAT TEHDÄ ILMOITUKSET PIIRINSÄ SRA AMPUJISTA, SRA TUOMAREISTA JA SRA KOULUTTAJISTA RESERVILÄISURHEILULIITOLLE?

Piirin SRA ampujien ilmoittaminen

ResUL SRA ampujien tietokanta on perustettu ja liikkeelle lähdetään jäljempänä kuvatuin tiedoin. Tietokannan rakenteeseen tulee mahdollisesti tulevaisuudessa parannuksia ja lisäyksiä.

SRA AMPUJA

1. Ilmoitukset SRA ampujista tehdään lomakkeella ResUL:lle. Ilmoitusta varten on oma lomake, joka löytyy osoitteesta www.sra-ammunta.fi. Lomake lähetetään aina allekirjoitettuna. Lomakkeen allekirjoittaja on aina piirin SRA kouluttaja.

Lomakkeen voi allekirjoittaa myös piirin SRA yhteyshenkilö, jos hän on SRA toimikunnan hyväksymä SRA kouluttaja.

2.Sekä uusien turvallisen ampujan kurssin käyneiden ampujien että vanhojen SRA ampujien ilmoittamiseen käytetään samaa SRA ampujan ilmoituslomaketta. Piirin SRA kouluttajan allekirjoittamat SRA ampujailmoitukset lähetetään joko suoraan tai oman piirin yhteyshenkilön kautta SRA ylituomarille tai lähimmälle SRA ylituomarille, joka allekirjoittaa ilmoituksen ja toimittaa sen ResUL:lle.

Mikäli piirillä ei ole tietoa oman alueensa ylituomarista ilmoitukset voi postittaa suoraan Reserviläisurheiluliiton toimistoon osoitteeseen: Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki.

Hyväksytyn ilmoituksen tiedot viedään SRA rekisteriin. Ilmoituksen hyväksymisen jälkeen piirin SRA kouluttaja voi kirjoittaa uusille ampujalle perinteisen Turvallisen ampujan kortin. Tämä kortti tullaan myöhemmin korvaamaan SRA ampujakortilla.

Vuoden 2004 alusta myönnettävissä uusissa SRA ampujan korteissa tulee olla kurssin vastuullisen SRA kouluttajan ja alueen ylituomarin varmennus, jotta kortti olisi voimassa. Uusista SRA korteista tiedotetaan myöhemmin.

3. Piireille ResUL toimittaa puolivuosittain listat rekisteriin merkityistä piirin SRA ampujista. Piirien toiminnanjohtajat yhdessä piirin yhteyshenkilön ja SRA kouluttajien kanssa sopivat miten ilmoitukset muuttuneista ampujatiedoista sekä uusista SRA turvallisen ampujan kurssin suorittaneista ampujista lähetetään Reserviläisurheiluliiton toimistoon.

Piirin SRA tuomarien ilmoittaminen

1. Ilmoitukset SRA tuomareista tehdään omalla lomakkeellaan ResUL:lle. Kyseinen lomake löytyy osoitteesta www.sra-ammunta.fi.

2. Tuomareiksi hyväksytyistä ampujista lähetetään täytetty lomake SRA toimikunnalle, joka myöntää tuomaripätevyyden ja lähettää siitä tiedon SRA rekisteriin. Tuomaripätevyyttä voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet viimeisen viiden vuoden aikana SRA tuomarikoulutuksen. Näiden koulutusten tulee olla ResUL:n hyväksymiä. ResUL:lla on tiedot aiemmin järjestetyistä koulutuksista. Lisäksi tuomariksi hakevalla tulee olla tuomarikokemusta SRA suomenmestaruuskilpailuissa. Henkilöiden, jotka ovat osallistuneet Mikkelin 13.4.2002 pidettyyn tuomarikoulutukseen tai sen jälkeen pidettyihin tuomarikoulutuksiin ei tarvitse tehdä uutta ilmoitusta, koska näiden koulutuksien tiedot ovat jo SRA rekisterissä.
SRA tuomareille tullaan myöhemmin toimittamaan omat tuomarikortit.

Piirin SRA kouluttajan ilmoittaminen

1. Mikäli piirissä ei vielä ole SRA kouluttajaa niin piiri voi ehdottaa pitkän kokemuksen ja SRA tuomaripätevyyden omaavaa SRA ampujaa piirin kouluttajaksi. Reserviläispiirissä voi hyvin olla useita SRA kouluttajia. Ehdotukset henkilöistä SRA kouluttajiksi tulee lähettää Reserviläisurheiluliiton toimistoon osoitettuna SRA toimikunnalle. Hakemus on vapaamuotoinen. Ennen hakemuksen lähettämistä kannattaa ottaa yhteyttä oman alueen ylituomariin tai SRA toimikuntaan.

Lisätietoja voi tiedustella SRA toimikunnan jäseniltä. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta: www.sra-ammunta.fi/toimikunta.shtml