Reserviläisurheiluliitto Ry.
Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI
Valikko
· RESUL Etusivulle
· Ajankohtaista
· SRA-kortista TÄRKEÄ!
· Tilattavia tuotteita

Mitä SRA on ?

· SRA Johtosääntö
· SRA-toimikunta ja yhteystiedot
· SRA säännöt ver.6.2
· UKK/FAQ
· SRA Kisojen Järjestämisohje
· SRA Tekninen liite

Piiritiedotteet:

· Piiritiedote 8.6.2003
· Piiritiedote 30.6.2004

SRA tapahtumat

· SRA-Kilpailu- ja kurssikalenteri

Ladattavat ja arkistoidut

· Tiedostot
· Arkisto SM-tulokset 1995-

PIIRITIEDOTE 30.6.2004

Uudet SRA-ampujakortit

Sovellettu reserviläisammunta on reserviläisten tilanteenmukaista ampumataitoa kehittävä ampumaurheilulaji. Ampumatehtävät ovat aina uusia ja erilaisia. Niissä ampuja joutuu toimimaan kuvitellun taistelutilanteen edellyttämällä tavalla.

Ampumaturvallisuuden säilyttämiseksi edellytetään sovellettuun reserviläisammuntaan osallistujilta määrämuotoista ampumatekniikan sekä asekäsittelyn koulutusta että suoritettua näyttökoetta. Reserviläisurheiluliitto pitää yllä rekisteriä kokeen läpäisseistä ampujista. Rekisteriin merkitty ampuja voi tilata liitosta muovisen SRA-ampujakortin. Reserviläisurheiluliiton hallitus on kokouksessaan 12.02.2004 päättänyt SRA-rekisteröintimaksusta. Maksu on 20€, joka sisältää myös ampujakortin. Nyt rekisterissä olevien ampujien tulee tehdä kortin tilaus 31.12.2004 mennessä. Tämän jälkeen rekisteristä poistetaan tiedot niistä henkilöistä, jotka eivät ole rekisteröintimaksua maksaneet.

Uusi muovikortti korvaa aiemmin käytössä olleet Reserviläisurheiluliiton pahviset turvallisen ampujan kortit vuoden 2004 loppuun mennessä. Vuonna 2005 on valtakunnallisissa, piiritasoisissa tai yhdistystasoisissa Sovelletun Reserviläisammunnan kilpailuissa, harjoituksissa ja koulutustilaisuuksissa osanottajien kelpoisuus tarkistettava joko kilpailun järjestäjällä olevasta rekisteriotteesta tai muovikortin perusteella. Lisäksi kilpailijoilta vaaditaan soveltuva ampumaurheiluvakuutus sekä Reserviläisurheiluliittoon kuuluvan liiton/piirin jäsenyys.

SRA-ampujakortin tilaaminen

SRA-ampuja voi tilata ampujakortin seuraavista vaihtoehdoista:

1)  Internetin kautta täyttämällä lomake: www.sra-ammunta.fi/korttitilaus.shtml

2)  Lähettämällä tilauspyyntö kirjepostina Reserviläisurheiluliiton toimistoon Döbelninkatu 2 00260 Helsinki

HUOM! Kortin tilauksen yhteydessä on annettava seuraavat tiedot: Nimi, kortin postitusosoite/ yhteydenotto-osoite, mikäli eri kuin rekisterissä oleva osoite, syntymäaika, yhdistyksen nimi/piirin tiedot, e-mail ja puhelinnumero. Kaksi viimeistä on vapaaehtoisia mutta erittäin tärkeitä tiedon kulun kannalta. Rekisterin ylläpitäjän tulee epäselvissä tapauksissa voida ottaa yhteyttä kortin tilaajaan. Tilauslomakkeen voi myös tilata Reserviläisurheiluliitosta.

SRA-ampujakortiin liittyvistä asioista voi tiedustella osoitteesta: sra@sra-ammunta.fi.

Kortin saannin edellytyksenä on, että piirin SRA-kouluttaja tai SRA-yhteyshenkilö on lähettänyt allekirjoittamansa ampujailmoituksen Reserviläisurheiluliittoon (ohjeet piiri-ilmoituksesta www.sra-ammunta.fi). Ampujasta on rekisteriin merkittynä riittävät tiedot (kurssi- ja näyttökokeen suoritus, piiri, yhdistys yms.) Mahdolliset puutteelliset tai väärät tiedot korjataan tilauksen yhteydessä. Ampujan tulee myös maksaa rekisteröintimaksu kahden viikon kuluessa saatuaan maksulomakkeen tai viitetiedot.

Korttieriä valmistetaan 1-2 kuukauden välein vuoden 2004 aikana. Vuoden 2004 jälkeen 2-3 kuukauden välein. Maksettujen korttien postitus aloitetaan elokuun alussa 2004, joten tilattua korttia voi joutua odottamaan jonkin aikaa tilauksen jälkeen. Viitenumerotiedot eivät liiku ResUL:ssa heinäkuun vuosilomien vuoksi.

Muut SRA-toimintaan liittyvät kortit

Liiton hyväksymille SRA-tuomareille ja SRA-kouluttajille annetaan tehtäviä vastaavat tunnistekortit, joihin on merkitty vastaava pätevyys. Tuomari- ja kouluttajakortin voi tilata samalla tavalla kuin aiemmin esitetyn SRA-ampujakorttin. Tuomari- ja kouluttajakortin hinta on 5 euroa.

Kaikissa kortteihin liittyvissä epäselvissä asioissa voi ottaa yhteyttä SRA-toimikuntaan joko liiton toimiston kautta tai sähköpostiosoitteella sra@sra-ammunta.fi.

RESERVILÄISURHEILULIITTO RY